BIP
Wybierz język
pl

Aktualności

A A A

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

28 sierpnia 2014 r. 5 osób odebrało akty nadania kolejnego stopnia zawodowego – nauczyciela mianowanego. Gratulacje osobiście złożyli: Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman i Dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Szłapa. Nauczyciele w trakcie kariery zawodowej zobowiązani są do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W efekcie opracowano ścieżkę rozwoju zawodowego, która zakłada awanse na kolejne stopnie zawodowe: stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany i profesor. Nauczyciel, który chce awansować musi zdać egzamin. Pedagodzy złożyli ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie Starosta Nakielski wręczył akty mianowania. Awanse otrzymali: 1. Katarzyna Maria Nowacka - z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, 2. Alina Maria Polowiec - z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, 3. Zbigniew Sabaciński - z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, 4. Ewa Maria Pater - z Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, 5. Ryszarda Katarzyna Krzyżanowska – Kalka - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

więcej

15 lat współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Powiatem Elbe-Elster

W 2014 roku przypada 15 lat współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Powiatem Elbe-Elster w Niemczech. 23 października 1999 roku w jednym z miast niemieckich, w Elsterwerdzie podpisana została umowa partnerska, która została asygnowana po stronie polskiej przez Lechosława Dreagera, ówczesnego Starostę Nakielskiego i Józefa Kimber przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast po stronie niemieckiejprzez Pana Waltera Kroker – Starostę Powiatu Elbe-Elster i Panią BarbaręHackenschmidt – Przewodniczącą Rady Powiatu.

więcej

Neonówka w Nakle

Wszystkich, którzy lubią dobry humor w wykonaniu polskich kabaretów zapraszamy do Nakielskiego Ośrodka Kultury 13 listopada na występ kabaretu Neo-Nówka.
„Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” - to tytuł najnowszego program Kabaretu Neo-Nówka. Tym razem wrocławianie zabierają widzów we wspólną podróż do miejsc, w których nic nie jest takie jakie być powinno. W tym programie Neo-Nówka stara się zaskoczyć widza nową i czasami zaskakującą formą prezentowanych skeczy. Spoiwem spektaklu jest  fabularyzowany wątek małżeństwa Paciaciaków, którzy razem z widzami wędrują w poszukiwaniu celu swojej podróży. W programie zobaczycie wyraziste postacie, kąśliwe puenty i charakterystyczny dla Neo-Nówki pazur. Nie zabraknie również, do czego Neo-Nówka zdążyła już widzów przyzwyczaić, autorskich piosenek i muzyki na żywo. To po prostu trzeba zobaczyć.
Bilety w cenie 49 zł będą do nabycia w kasie Nakielskiego Ośrodka Kultury, Restauracji Ekspresja oraz na stronie internetowej www.biletynakabarety.pl.
Zapraszamy!

więcej

Konkurs fotograficzny Lato w Powiecie Nakielskim

Lubisz fotografować? Ten konkurs jest dla Ciebie! Celem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii walorów architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Powiatu Nakielskiego. Organizator chce w ten sposób rozwijać pasje i zainteresowania mieszkańców powiatów oraz zmotywować ich do spędzenia czasu wolnego na łonie natury i tym samym poznania bogactwa przyrody. Termin nadsyłania prac: 05.08.2014 – 12.09.2014 r. Zgłoszone fotografie muszą zawierać element architektoniczny z terenu powiatu nakielskiego lub pomnik przyrody z terenu powiatu nakielskiego lub element przyrody, znajdujący się w miejscu niebudzącym wątpliwości, co do położenia na terenie powiatu nakielskiego. Zdjęcia można przesyłać drogą mailową na adres: lukasz.bzdawka@powiat-nakielski.pl lub magdalena.slagowska@powiat-nakielski.pl, bądź przekazywać osobiście na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dąbrowskiego 54 (III piętro, pok. 34), 89-100 Nakło nad Notecią. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 fotografii. Do zdjęć należy załączyć umowę licencyjną oraz oświadczenie, w przypadku zgłoszeń mailowych prosimy o dołączenie zdjęcia lub skanu podpisanych dokumentów. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia o łącznej wartości 1200 zł. Niezbędne dokumenty poniżej: Umowa licencyjna
Oświadczenie Regulamin konkursu

więcej

Przewodniczący Rady Powiatu, Artur Michalak, zawiadamia, że XLI Sesja Rady Powiatu Nakielskiego odbędzie się 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w Nakielskim Ośrodku Kultury, ul. Mickiewicza 3.

  Proponowany porządek obrad:                                          Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Projekt systemowy „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce”. Informacja na temat realizacji inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu Nakielskiego. Informacja o efektach udziału Powiatu Nakielskiego w korporacjach i stowarzyszeniach samorządowych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)       zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; b)       ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; c)        przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na wydatki inwestycyjne; d)       zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego; e)       przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego; f)         zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; g)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014. Interpelacje i zapytania radnych.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i oświadczenia radnych. Wolne wnioski. Zakończenie obrad.          

więcej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DRUGIEGO TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

  W związku z rezygnacjami z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przez osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym terminie przyjmowania wniosków (dotyczy kwoty ok. 15.000,00 zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ogłasza drugi w 2014 roku termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.   Wnioski należy składać w terminie od 14.08.2014r. do 27.08.2014r.       W przypadku wniosków przesłanych pocztą liczy się data wpływu do PCPR.   Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają: - osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, - osoby niepełnosprawne uczące się niepracujące do 24 roku życia bez względu na stopień niepełnosprawności, - osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), - osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).   Stosownie do § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) informujemy, iż osoba niepełnosprawna przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, w związku z czym nie ma prawnej możliwości, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych rozpoczynających się przed 29.09.2014r.   Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 (pokój nr 8) lub na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Druki wniosków do PCPR lub www.pcpr-naklo.pl w zakładce akty prawne.     Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią   Sebastian Hałas        

więcej

Równi na rynku pracy – harmonogram spotkań rekrutacyjnych

W związku z realizacją projektu "Równi na rynku pracy", realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Nakle nad Notecią, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań rekrutacyjnych. Materiał: MCK w Nakle nad Notecią Więcej informacji

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X