BIP
Wybierz język
pl

Aktualności

A A A

Harmonogram spotkań – podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi

  22 marca – Szubin – Pałucki Zakątek, Kołaczkowo ul. Ułańska 9  godz. 15.00 Organizacje pozarządowe podpisujące umowy 22 marca: 1)      Stowarzyszenie przyjaciół ZSP Chroboczek Szubin 2)      Gminna Rada Kobiet Szubin 3)      Stowarzyszenie Twórcze Brzózki 4)      Stowarzyszenie Ogrodowe Zgoda Szubin 5)      Stowarzyszenie Nasz Zamość 6)      Stowarzyszenie Nasza Nadzieja 7)      Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady 8)      Stowarzyszenie Inspiracja SI 9)      LUKS Orzeł Rynarzewo 10)   Uczniowski Klub Biegacza 11)   LZS Victoria Kołaczkowo 12)   Instalator Pelikan Szubin 13)   UKS Pelikan Szubin 14)   Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec   23 marca – Przystań Powiat Nakielski ul. Notecka 4 godz. 14.00 Organizacje pozarządowe podpisujące umowy 23 marca: 1)      Szubińskie Towarzystwo Kulturalne   2)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary 3)      Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 4)      Fundacja Wspierania Edukacji im. St. Staszica 5)      Fundacja Nakielsis DEO 6)      Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie   27 marca – Centrum Administracyjno-Kulturalne Sadki  ul. Strażacka 11  godz. 15.30 Organizacje pozarządowe podpisujące umowy 27 marca: 1)      Stowarzyszenie Krajna 2)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Olszewki i Lubaszcza 3)      Stowarzyszenie Kult-Społ. Na Rzecz Rozwoju Wsi – Michała Archanioła w Dębowie 4)      Stowarzyszenie Jabłoneczka 5)      Towarzystwo Kult. Gm. Sadki 6)      Stowarzyszenie Żakus 7)      Stowarzyszenie Razem dla Anielin 8)      Nakielskie Stowarzyszenie Sołtysów 9)      Stowarzyszenie Miłośników Psów Sfora Nakielska 10)   Nakielskie Stowarzyszenie Prom. Sportu MEZAR 11)   Gminny Zespół Lud. Sadki 12)   Stow. Razem dla Małocina 13)   TPD Mrocza 14)   Towarzystwo  Rozwoju Ziemi Mroteckiej 15)   Klub Biegacza Wartko 16)   Tarpan Mrocza 17)   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi  Drzewianowo   28 marca – Kcynia  Świetlica Wiejska w Dziewierzewie przy OSP  godz. 15.30 Organizacje pozarządowe podpisujące umowy 28 marca: 1)      Międzyszkolny LUKS „Orlik” Kcynia 2)      Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa 3)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sipiory i Studzienki Sąsiedzi 4)      OSP Kcynia 5)      Stowarzyszenie Miłośników Reg. Zespołu Pałuki 6)      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego „Marzenie” 7)      Stowarzyszenie Św. Mikołaja 8)      OSP Górki Zagajne 9)      Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel 10)   Miejski LKS Orzeł Kcynia   30 marca – I LO Nakło UL. Gimnazjalna 3 godz. 15.00 Organizacje pozarządowe podpisujące umowy 30 marca: 1)      Stowarzyszenie Dart Nakło 2)      UKS KT Zgoda Nakło 3)      Miejski klub Sportowy Krajna Nakło 4)      OSP Nakło 5)      WDK Paterek 6)      KS Czarni Nakło 7)      OIKOS stow. Ekologiczne Ziemi Nakielskiej 8)      Klub Turystyki Noteć 9)      LZS Dąb Potulice 10)   Kuj.-Pom. Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej 11)   Stowarzyszenie Razem dla Trójki 12)   Towarzystwo Miłośników Kult. Ludowej Doman 13)   Stowarzyszenie Razem Raźniej 14)   Stowarzyszenie "Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 15)   OSP Suchary 16)   UKS Krzywousty 17)   Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społ. Twój Przyjaciel 18)   Lekkoatletyczny UKS Start Nakło 19)   LZS Skra Paterek 20)   TPD Nakło  

więcej

Pierwsze umowy z organizacjami podpisane

22 marca 2017 roku w Kołaczkowie w „Pałuckim Zakątku” odbyło się pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań, podczas którego podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku. W imieniu Zarządu Powiatu Nakielskiego umowy wręczał starosta nakielski Tomasz Miłowski, wicestarosta nakielski Andrzej Kinderman oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Wojciech Bethke.

więcej

Przyznano dofinansowania organizacjom pozarządowym na 2017 rok

1 marca br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 300/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku. (Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego) Poniżej wyniki konkursów (listy rankingowe – załączniki do pobrania):

więcej

Posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych

Posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 lutego 2017 r. Na początku lutego odbyło się kolejne posiedzenie Sejmiku NGO. Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, delegaci z miast grodzkich, powiatów i organizacji sieciowych, wysłuchali  założenia nowej perspektywy finansowej dla organizacji pozarządowych w 2017 roku, którą zaprezentowała pani Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału PFRON. Kolejnym punktem posiedzenia był uzupełniający wybór przedstawiciela Sejmiku NGO do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa. Spośród sześciu kandydatów delegaci wybrali pana Pawła Goreckiego – reprezentującego organizacje pozarządowe z powiatu nakielskiego. Kandydatura pana Pawła została zatwierdzona w dniu 10 lutego zarządzeniem Marszałka Województwa. Sejmik NGO po raz kolejny zajął się również sprawą wyboru logo Sejmiku. Zarządzenie Materiał: Fundacja Staszica  

więcej

Podpisywanie umów z "Powstania Wielkopolskiego" - zaproszenie

STAROSTA NAKIELSKI serdecznie zaprasza

organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH” na uroczyste podpisywanie umów, które odbędzie się 30 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, ul. Notecka 4

więcej

Wyniki konkursu nr 1/2017 „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”

Zarząd Powiatu Nakielskiego dokonał 30 grudnia 2016 r. podziału środków finansowych dla konkursu 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”. Wyniki konkursu 1/2017 – lista rankingowa do pobrania Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego

więcej

Ocena formalna – konkurs nr 1/2017

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 264/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkursy ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”. 21 grudnia 2016 r. minął termin nadsyłania ofert w ramach ww. konkursu. Do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią łącznie na konkurs wpłynęło 13 wniosków.

więcej

Ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych na 2017 rok

Szanowni Państwo, 12 grudnia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 275/2016 ogłosił otwarte konkurs ofert nr 2-6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku. Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów ofert nr 2-6/2017 ustala się na dzień 16 stycznia 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią lub data stempla pocztowego. UWAGA!!! 3 września 2016 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W ramach ogłoszonego konkursu obowiązuje już NOWY WZÓR OFERTY. Ważne załączniki: Wzór oferty Regulamin - konkurs nr 2/2017 „Zdrowie i wolontariat 2017” Regulamin - konkurs nr 3/2017 „Kultura i sztuka 2017” Regulamin - konkurs nr 4/2017 „Powiatowa odnowa wsi 2017” Regulamin - konkurs nr 5/2017 „Kultura fizyczna i sport 2017” Regulamin - konkurs nr 6/2017 „Ekologia i turystyka w powiecie nakielskim 2017” Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego   Przypominamy, iż 6 grudnia br. został ogłoszony już konkurs 1/2017 w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursu 1/2017 ustala się na dzień 27 grudnia 2016 r. Regulamin - konkurs nr 1/2017 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach"

więcej

Ogłoszenie konkursu nr 1/2017 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach"

Szanowni Państwo, 6 grudnia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 264/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

więcej

Program Współpracy na rok 2017

Na sesji 30 listopada 2016 roku Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XXIV/197/2016 przyjęła Program Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X