BIP
Wybierz język
pl

Aktualności

A A A

Ogłoszenie konkursu nr 1/2020 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach"

Szanowni Państwo, 14 listopada br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 144/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursu 1/2020 ustala się na dzień 6 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.   Warunki udziału w konkursie, terminy, kryteria oceny oraz wszelkie kwestie związane z konkursem opisane zostały szczegółowo w regulaminie konkursu 1/2020 – załącznik nr 1 do uchwały. WAŻNE! OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ! Wzór oferty Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego Zał. Nr 1 – Regulamin konkursu 1_2019 Zał. Nr 2 – Regulamin komisji dokonującej oceny Zał. Nr 3 – Karta oceny formalnej Zał. Nr 4 – Karta oceny merytorycznej Prawidłowo wypełniona oferta

więcej

Program Współpracy na 2020 rok

Na sesji 23 października 2019 roku Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XIII/93/2019 przyjęła Program Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Program opracowany został zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz współpracy z organizacjami III sektora.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu.   Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego Program Współpracy na 2020 rok

więcej

Forum inicjatyw lokalnych!

18 października 2019 r. w Centrum Ekologiczno – Kulturalnym w Trzeciewnicy odbyło się Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego pn. „Lepszy przykład niż wykład”. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Starostę Nakielskiego miało na celu generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk. Spotkanie otworzył Tadeusz Sobol – starosta nakielski wraz z Kamilą Radzką – Januszewską – prezesem stowarzyszenia witając licznie przybyłych gości. Ważnym punktem programu był wykład pn. „Pozyskiwanie funduszy na realizację inicjatyw, czyli fundraising po polsku” poprowadzony przez Pana Jerzego Mikę z Polskiego Instytutu Filantropii. Organizacje pozarządowe miały okazję poznać różne narzędzia pozyskiwania środków finansowych oraz poznać ich skuteczność. W ramach dobrych praktyk na inicjatywy zrealizowane ze środków  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, o swoim projekcie opowiedzieli przedstawiciele dwóch organizacji: Klubu Turystyki NOTEĆ oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”. W dalszej części spotkania głos zabrała p. Dorota Stanek – dyrektor biura LGD, która omówiła lokalne źródła finansowania inicjatyw i projekty objęte grantem w ramach LGD. Następnie swoje dobre praktyki omówiła przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego „Marzenie” w Kcyni. W ramach realizacji projektów dofinansowanych przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, m.in. powstał mural upamiętniający 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz zorganizowano I Przegląd Dziecięcych Zespołów Pałuckich „Bo tutaj są Pałuki”. Ostatnim punktem forum było omówienie efektów przeprowadzonych konsultacji w sprawie  Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a także przedstawienie informacji dot. planowanych przez Powiat Nakielski konkursów ofert na rok 2020. Tekst: Emilia Marach, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Zdjęcia: Jolanta Gwizdała, Łukasz Piotrowski
Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

więcej

XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

więcej

Nabór LGD dla organizacji pozarządowych uruchomiony!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych obszaru LSR

Weź udział w forum, zdobądź wiedzę Wiedzę na temat fundraisingu, źródeł finansowania oddolnych inicjatyw, działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ukierunkowanej na animację społeczności lokalnej oraz przyszłorocznego programu współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi mogą zdobyć uczestnicy tegorocznego Forum NGO, które odbędzie się już 18. października.

więcej

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020!

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.Jest to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian będzie można składać na dyżurach, które odbędą się w dniach: 7-10 października 2019 r. od godziny 9.00 do godziny 14.00 w Wydziele Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, p. 34.   Uwagi do projektu Programu Współpracy można również zgłaszać: 1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emilia.marach@powiat-nakielski.pl 2)    faksem pod numerem  52 386 66 25 3)    pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, Wydział Rozwoju, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią,   Załączniki: Formularz konsultacji Projekt Programu Współpracy na rok 2020 Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X