BIP
Wybierz język
pl

Konkursy

A A A

Nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań dot. realizacji zadań publicznych

29 października 2018 r. weszły w życie nowe Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.: w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  Nowe wzory należy stosować w przypadku konkursów ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 r. oraz ofert składanych w trybie pozakonkursowym, czyli w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688). UWAGA! W przypadku konkursów, które zostały ogłoszone przed dniem 1 marca 2019 r., (tj. konkursów nr 1-6/2019) zastosowanie mają stare wzory (w tym również sprawozdania z realizacji zadania). Wszystkie wzory dokumentów: ofert, umów oraz sprawozdań dostępne są na stronie: www.powiat-nakielski.pl w zakładce NGO/druki do pobrania. Z treścią Rozporządzeń można zapoznać się tutaj i tutaj. 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursów ofert nr 2-6/2019!

4 marca  br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 59/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku (Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego).   Poniżej wyniki konkursów (listy rankingowe – załączniki do pobrania):   konkurs nr 2/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą "Zdrowie i wolontariat 2019" - lista rankingowa nr 1   konkurs nr 3/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "Kultura i sztuka 2019" - lista rankingowa nr 2   konkurs nr 4/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. Program Małych Dotacji Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego, pod nazwą "Powiatowa Odnowa Wsi 2019" - lista rankingowa nr 3   konkurs nr 5/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą "Kultura fizyczna i sport 2019" - lista rankingowa nr 4   konkurs nr 6/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą "Ekologia i turystyka w powiecie nakielskim 2019 - lista rankingowa nr 5

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu 1/2019 „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”

7 stycznia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 23/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”

więcej

Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach"

Szanowni Państwo, 3 grudnia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 7/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

26 lutego  br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 504/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku. (Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego).    Poniżej wyniki konkursów (listy rankingowe – załączniki do pobrania): konkurs nr 2/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą "Zdrowie i wolontariat 2018" - lista rankingowa nr 1 konkurs nr 3/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "Kultura i sztuka 2018" - lista rankingowa nr 2 konkurs nr 4/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. Program Małych Dotacji Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego, pod nazwą "Powiatowa Odnowa Wsi 2018" - lista rankingowa nr 3 konkurs nr 5/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą "Kultura fizyczna i sport 2018" - lista rankingowa nr 4 konkurs nr 6/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą "Ekologia i turystyka w powiecie nakielskim 2018 - lista rankingowa nr 5

więcej

Ocena formalna - konkursy 2-6/2018

Ocena formalna – konkurs nr 4/2018 Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 469/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. ogłosił otwarte konkursy ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku. 30 stycznia 2018 r. minął termin składania ofert w ramach ww. konkursach. Do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią  wpłynęło łacznie 112 wniosków, w następującym podziale: - konkurs 2/2018 - 14 ofert - konkurs 3/2018 - 31 wniosków - konkurs 4/2018 - 15 ofert - konkurs 5/2018 - 34 wnioski - konkurs 6/2018 - 18 ofert Wszystkie złożone oferty podlegają ocenie formalnej wg następujących kryteriów: Kryterium oceny            - Wniosek spełnia kryterium  TAK          NIE 1)         Czy oferta została złożona w terminie wymaganym przez regulamin? 2)         Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do udziału w konkursie? 3)         Czy oferta złożona została na właściwym druku? 4)         Czy w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta? 5)         Czy wnioskowana przez oferenta kwota dotacji spełnia kryterium wskazane w ogłoszeniu konkursowym (maksymalnie wnioskowana kwota 3.500 zł)? 6)         Czy oferta jest podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione? W załączeniu wykaz złożonych ofert wraz z ewentualnymi uchybieniami formalnymi: konkurs 2/2018 "Zdrowie i wolontariat 2018" konkurs 3/2018 "Kultura i sztuka 2018" konkurs 4/2018 "Powiatowa Odnowa Wsi 2018" konkurs 5/2018 "Kultura fizyczna i sport 2018" konkurs 6/2018 "Ekologia i turystyka w powiecie nakielskim 2018"  

więcej

Umowy na realizację zadań z „Powstania Wielkopolskiego” - podpisane

19 stycznia 20187 roku o godz. 13.30 na Przystani Powiat Nakielski odbyło się uroczyste podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”.

więcej

Ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Szanowni Państwo, 8 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 469/2018 ogłosił otwarte konkurs ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku. Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów ofert nr 2-6/2018 ustala się na dzień 30 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, Biuro Obsługi Klienta.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2018

  Zarząd Powiatu Nakielskiego na swoim posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach".

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X