BIP
Wybierz język
pl

Co dalej z wodami śródlądowymi?

A A A

  Realizacja hydroinwestycji na projektowanych międzynarodowych, śródlądowych drogach wodnych ( E-30, E-40, E-70) w obrębie naszego kraju, jak również na pozostałych szlakach wodnych Polski,  mających na celu doprowadzenie ich parametrów  żeglowności do przynajmniej IV klasy, może być rozłożona na dziesięciolecia (50-60 lat).

  Zrozumiałe jest, że tak znaczące co do zakresu prace wymagają gruntownych przygotowań pod względem projektowym, jak i finansowym.

Przypomnieć trzeba, jakie prace trzeba podjąć, aby doprowadzić do tego celu. Opracować i zrealizować trzeba:

  1. koncepcję kaskadyzacji dolnej Wisły,
  2. koncepcję połączenia kanałem Wisły z Bugiem granicznym w Brześciu (w tym miejscu po stronie białoruskiej  znajduje się początek kanału łączącego Bug z Prypecią),
  3. koncepcję przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va wraz z budową na terytorium Polski odcinka kanału Odra - Dunaj,
  4. budowę Kanału Śląskiego w klasie V żeglowności (połączenie Odry i Wisły w górnym ich biegu),
  5. koncepcję modernizacji i rozbudowy połączenia Odry z Wisłą na odcinku drogi E-70 (Warta – Noteć – Kanał Bydgoski).

Jaki jest postęp prac?

Ruszają resortowe prace nad przygotowaniem studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej E30 i Drogi Wodnej Rzeki Wisły E40 Warszawa-Gdańsk. O tym fakcie  poinformowali: Wiceminister Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna i Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w tymże Ministerstwie.

Przez Republikę Czeską realizowane jest studium wykonalności dla korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba (element drogi E-30).

W ramach międzyministerialnego porozumienia w sprawie realizacji stopnia wodnego w Siarzewie (następna tama na Wiśle, za Włocławkiem) powołano Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli ministerstw:  Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z udziałem ekspertów z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej i Grupy Kapitałowej ENERGA. Zadaniem Komitetu jest wsparcie uzgodnień międzyresortowych oraz międzyinstytucjonalnych, określenie źródeł finansowania w tym wsparcie w opracowaniu memorandum na potrzeby współfinansowania ze środków unijnych oraz wsparcie podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. W ramach tego porozumienia powierzono funkcję inwestora Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (od 1 stycznia 2018 r. Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Zgodnie z harmonogramem w latach 2017-2019 planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku - rozpoczęcie prac budowlanych.

Tama ma być gotowa do końca 2025 roku.

 W procesie doprowadzenia do żeglowności naszych tras wodnych są też pewne perturbacje.

Otóż jeszcze w październiku 2015 roku ratyfikowano umowę polsko-niemiecką dotyczącą Odrzańskiej Drogi Wodnej, jej części granicznej, z której wynika, że Odra docelowo, na skutek działań inwestycyjnych obu państw, osiągnie poziom III klasy żeglowności. Pozostawienie Odry w III klasie żeglowności to:

• Wykluczenie możliwości zakwalifikowania drogi wodnej do transeuropejskiej sieci transportowej, (TEN-T Trans-European Transport Networks)– program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych). Za realizację programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci - kwalifikacja  możliwa jest, gdy działania zaprojektowane są na osiągnięcie bezwzględnie IV i V klasy żeglowności.
• Zatrzymanie transportu towarów i unieruchomienie zlokalizowanych tam portów, które są własnością wielu kluczowych zakładów produkcyjnych  kraju.
• Konieczność płacenia przez Polskę po 2030 roku kar za nie przeniesienie co najmniej 30% ładunków transportu samochodowego do transportu rzecznego i szynowego stosownie do zaleceń Komisji Europejskiej.
• Ograniczenie konkurencyjności naszej gospodarki, w której istnieje szereg firm, które wykorzystując żeglowność Odry zmniejszyły by koszty transportu.
• Samoistnie wykluczenie się z sięgania do środków unijnych, gdyż tylko IV i V klasa żeglowności otrzymuje dotacje z UE nawet 95 % całej inwestycji (przykładem są Niemcy).
• Odra w III klasie dalej będzie wąskim gardłem, nie zespoli rzeki z zachodnioeuropejską siecią dróg wodnych.
• Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie części Odrzańskiej Drogi Wodnej - Odry granicznej, pomijając polską część Odry i zupełnie nie uwzględniając aspiracji strony czeskiej, która planuje budowę połączenia w klasie Va.
• Finansowanie modernizacji Odry Granicznej do roku 2028 uniemożliwi także dalszą modernizację tego odcinka przez kolejne 5 lat z uwagi na wymóg trwałości projektu.

 

Trzeba mieć nadzieję, że renegocjacje doprowadzą do zmiany tego porozumienia, tym bardziej, że zmianą zainteresowani są Czesi.

Aby skończyć, trzeba najpierw rozpocząć.

 

Władysław Gajewski

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X