Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 10.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Link do obwieszczenia na stronie BIP: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/?p=20398

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 1363 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy drogi – Gminy Kcyni (wniosek z dnia 15.12.2021r., L.dz. 14390/12/21), postępowania administracyjnego w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Słupowiec, gmina Kcynia.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

 1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Kcynia:
  1. działka nr 22 obręb ewidencyjny Chwaliszewo, gmina Kcynia,
  2. działka nr 57/15 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  3. działka nr 57/12 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  4. działka nr 57/7 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  5. działka nr 57/8 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  6. działka nr 53/8 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  7. działka nr 54/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  8. działka nr 53/4 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  9. działka nr 51/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  10. działka nr 48/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  11. działka nr 44/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  12. działka nr 43/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  13. działka nr 85/1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
 2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:
  1. działka nr 21/1 (21/2*, 21/3) obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,
  2. działka nr 23/26 (23/27*, 23/28) obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno: XXX   –    numer ewidencyjny działki przed podziałem XXX* –    numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami  rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę  XXX   –    nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

3. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części – w celu przebudowy innych dróg:

 • działka nr 18 obręb ewidencyjny Chwaliszewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 1 obręb ewidencyjny Słupowa, gmina Kcynia,

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

       Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 700 - 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

       Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Kcynia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.