Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Podpisano kolejne umowy na realizacje zadań publicznych

22 stycznia 2021 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle kolejną umowę o realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH” podpisała Chorągiew Kujawsko -Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło nad Notecią im. Powstańców Wielkopolskich. Wysokość dotacji wyniosła 2 700,00 zł.