Rozpoczynamy rekrutację uczniów!


Rozpoczynamy rekrutację uczniów na kursy :

  • prawa jazdy KAT.B dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk – 10 osób
  • kurs specjalistyczny dla operatorów wózków widłowych dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk – 10 osób
  • kurs IT ESSENTIALS  dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk – 5 osób

Przewidywany termin realizacji kursów marzec – październik 2018

        Do  dnia 02.02.2018 r. należy złożyć niżej wymienione i podpisane dokumenty w wersji papierowej na wybrany kurs u koordynatora projektu – Pani Marty Lewandowskiej (w księgowości).

        Wyniki rekrutacji zostaną podane uczniom w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia naboru. Uczniowie, których formularze zostaną poprawnie wypełnione i przejdą weryfikację komisji rekrutacyjnej zostaną poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.

W załączeniu do pobrania i zapoznania się:

  • Szczegółowy regulamin  przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn  „EduAkcja w technikach”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe   , Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe  w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Zaświadczenie podpisane przez Dyrektora szkoły potwierdzające status ucznia
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Ankieta – dodatkowe kryteria naboru

Formularze w wersji papierowej do pobrania u koordynatora projektu.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ankieta
Zaświadczenie
Szczegółowy regulamin

http://staszic.info/aktualnosci/informacja-o-naborze-w-ramach-projektu%e2%80%9d-eduakcja-w-technikach%e2%80%9d-na-rok-szkolny-20172018