Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Rusza projekt pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę"

Rusza nabór uczestników projektów pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę”. Celem Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2018 jest podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej, tj. integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych na terenie powiatu nakielskiego, ich rodzin oraz środowisk osób niepełnosprawnych. Osoby te często mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, niejednokrotnie napotykają przeszkody w codziennych sytuacjach przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Problem izolacji nasila się przy kolejnych barierach architektonicznych i transportowych, które wzmagają poczucie odmienności, mnożą trudności w komunikacji międzyludzkiej oraz indywidualne przeszkody psychologiczne.

W powiecie nakielskim 80% osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności to osoby nie zatrudnione. Istotne jest więc, by poprzez realizację programu osoby z niepełnosprawnościami mogły w lepszym stopniu przygotować się do wejścia na rynek pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznych, bez obaw o swoje przygotowanie i odczucia uzależnienia od innych osób.

Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest poprawa sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

Projekty zakładają:

  • wsparcie motywacyjne,
  • wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
  • aktywizacja poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
  • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • kursy i szkolenia zawodowe oraz warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT,
  • wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapia i konsultacje z psychologiem,
  • turnusy rehabilitacyjne.

Do udziału w projektach zapraszamy mieszkańców gmin Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza i Sadki, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym (15-64 lata),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowe kryteria premiujące przyznawane będą za: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, posiadanie statusu osoby poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo, posiadanie statusu osoby bezrobotnej (III profil), bycie kobietą, korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zagrożenie ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy do pobrania m.in. na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego w zakładce projekty (www.powiat-nakielski.pl/pl/contents/263), na stronie PCPR w Nakle nad Notecią (www.pcpr-naklo.pl), MGOPS w Mroczy (www.mrocza.pl) i MGOPS (www.mgops-kcynia.pl) w Kcyni. Formularz w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 lub w Starostwie Powiatowym w Nakle oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni (ul. Libelta 28).

Wypełniony formularz w wersji elektronicznej składać można na adres: aktywni@powiat-nakielski.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią lub osobiście do Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w PCPR w Nakle nad Notecią lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w godzinach 8.00-15.00 w terminie do 19.05.2017 r. Decyduje data wpływu.

Projekt pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia” realizowany jest w partnerstwie przez Powiat nakielski oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 422 602,50 zł.

DOFINANSOWANIE z Funduszy Europejskich: 359 212,12 zł.

Przewidywane efekty projektu:
- zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego

- zwiększenie poziomu integracji uczestników programu ze społeczeństwem
- wzrost zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy
- nabycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowanych działań środowiskowych, w tym tworzenie Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej
- stały monitoring potrzeb środowiska.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.