Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Legitymacja osoby niepełnopsrawnej - informacja


LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Stanowią o tym przepisy art. 6ca  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541). 

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony i nie ma potrzeby ich wymiany.

ZASADY WYSTAWIANIA LEGITYMACJI

Od 1 września 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
  • w przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, tak więc możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie.

Ważne: w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania).
  2. Aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej - do wglądu.
  4. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy wniosek składa w jej imieniu inna osoba. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.
  5. Ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie, który orzeczenie wyda. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Mieszkańcy powiatu nakielskiego składają wniosek o wydanie legitymacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, biuro podawcze. 

TERMIN ODBIORU LEGITYMACJI

W związku  z tym,  że Powiatowy Zespół przyjmuje jedynie wnioski o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego, a produkcja blankietów i ich personalizacja odbywa się w podmiocie zewnętrznym, wyłonionym przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie.

OPŁATA

Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji (w przypadku zagubienia/utraty, uszkodzenia/złego stanu technicznego) pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Wpłatę 15,00 zł można dokonywać:

* tylko kartą w biurze obsługi klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, podczas składania wniosku, 

* gotówką i kartą w OPŁATOMACIE, który znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w poczekalni Wydziału Komunikacji na II piętrze (pokój nr 25) - od płatności w opłatomacie, nie są pobierane dodatkowe opłaty.

* na konto Powiatu Nakielskiego na rachunek: 72 8179 0009 0000 6288 2000 0090 Bank Spółdzielczy (należy załączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty).

Ważne: w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz czego opłata dotyczy.


UPRAWNIENIA POSIADACZA LEGITYMACJI

Podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie różnorodnych przepisów jest orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdza jedynie posiadanie orzeczenia.

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej, np. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacją miejską, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury, turystyki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja jest natomiast dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia, dlatego też do czasu uzyskania legitymacji, osoba niepełnosprawna może posługiwać się ważnym orzeczeniem.  

WZÓR LEGITYMACJI


Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Informacje te będą zamieszczane – za pomocą kodu QR, co gwarantuje pełną ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych -  jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności:


 


 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.