Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Konkurs na komiks - "Mokradła są ważne!"

Zapraszamy do udziału w konkursie na komiks pn. „Mokradła są ważne!” dla dzieci z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego podległym placówkom oświatowym.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i  refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
  • I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
  • IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
  • II-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy
  • komiksowej,
  • szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace czekamy do  05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

W załączeniu materiały promocyjne i regulamin konkursu.

  1. Regulamin konkursu
  2. Kolorowanka do uzupełnienia
  3. Komiks do uzupełnienia

Wioletta Leszczyńska specjalista ds. edukacji ekologicznej Szkoła Leśna na Barbarce, Stowarzyszenie „Tilia” Ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, 56 657 60 85