Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Rekrutacja do III edycji projektu

 Logotypy Europejksiego Funduszu Społecznego, Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Flaga Polski

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akceptuję III – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego. Mogą wziąć w nim udział osoby, które są mieszkańcami powiatu nakielskiego. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Celem projektu jest aktywna integracja i aktywizacja społeczna 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego w okresie realizacji projektu poprzez takie formy jak: 

 • wsparcie psychospołeczne
 • zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem.
 • zajęcia „Zdrowie na talerzu”,
 • zajęcia rękodzielnicze
 • Zajęcia usprawniające ruchowo, 
 • wyjazdy animacyjne, 
 • piknik/wydarzenie kulturalno-rekreacyjne,


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

KRYTERIA DOSTĘPOWE (OBLIGATORYJNE):

 1. Nieuczestniczenie (nie uczestniczy, nie był/a uczestnikiem w innym projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk" (weryfikacja na podstawie oświadczenia); 
 2. Spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) – w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji. 
 3. Bycie osobą fizyczną zamieszkującą zgodnie z k.c. obszar powiatu nakielskiego mającą ukończony 18 rok życia (dokument: oświadczenie wraz z nr PESELEM).

WAŻNE! Oświadczenia składane przez kandydata na uczestnika projektu będą oświadczeniami z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

KRYTERIA PUNKTOWE

 1. Wiek: od 65 roku życia - w momencie zgłoszenia do projektu ukończone 65 lat (PESEL na karcie zgłoszeniowej) - 2 pkt. 
 2. Osoba korzystająca z pomocy społecznej - indywidualnie lub jako rodzina - (zaświadczenie z OPS) - 2 pkt.
 3. Osoba w wieku 65 lat i więcej zamieszkująca poza miastami obszaru LSR (oświadczenie/zaświadczenie) - 2 pkt.

W/w punkty będą sumowane, dzięki czemu możliwe będzie ustalenie listy osób spełniających w najwyższym stopniu kryteria punktowe. Po dokonaniu oceny zostaną utworzone listy rankingowe. Na listach rankingowych osoby zostaną uszeregowane według malejącej liczby punktów, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do projektu, a pozostałe osoby zostaną ujęte na liście rezerwowej, z której będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji innego uczestnika. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji będzie koordynator projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne biurze Grantobiorcy, tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, Wydział Rozwoju, pokój 34 oraz na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe mogą być składane w formie papierowej (w biurze projektu – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, pok. 34) - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Decyduje data wpływu do biura Grantobiorcy, W związku z zaistniało sytuacją epidemiologiczną kraju dopuszczalne jest również składanie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną. W tym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na skrzynkę odbiorczą. Adres skrzynki mailowej jest następujący: jolanta.gwizdala@powiat-nakielski.pl.  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną ich oryginały trzeba będzie dostarczyć w momencie podpisania umowy lub w momencie udzielenia pierwszego wsparcia w projekcie.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 2 grudnia 2021 r.  karty zgłoszeniowej do udziału w projekcie oraz oświadczenia o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz spełnianiu kryteriów rekrutacji do projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 15 listopada 2021 do 30 czerwca 2022. Korzyści z udziału w projekcie to m.in. wzrost aktywności społecznej, nawiązanie nowych znajomości, poprawa stanu zdrowia.  

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu:


Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 52 386 66 45/29

Biuro czynne jest codziennie od 7:00 do 15:00

DO POBRANIA 

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Wzór oświadczenia 

Ulotka z inoformacjami o projekcie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.