Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Remont drogi Malice - Suchoręcz

Remont drogi powiatowej nr 1933C Kcynia-Słonawki w km 0+035-7+673 długość 7,638 km. Wartość inwestycji 5,9 mln zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Zakres prac objął m.in. nową nawierzchnię jezdni, budowę peronów autobusowych, przebudowę zjazdów, a także wykonanie odwodnienia drogi (rowy odwaniające i przepusty) i nowego oznakowania.