Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Przystań etap - I

                  
Przystań


   Powiat Nakielski położony jest w zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, na pograniczu Krajny i Pałuk. Przez teren powiatu nakielskiego płynie rzeka Noteć, która wraz z Kanałem Bydgoskim stanowi część ważnego szlaku wodnego Wschód – Zachód, łączącego Wisłę z Odrą oraz przez system kanałów z Europą Zachodnią. Odcinek rzeki Noteć oraz część Kanału Bydgoskiego to droga wodna o dł. 154 km, która traci powoli na znaczeniu, jako droga transportu wodnego, natomiast zyskuje, jako popularny szlak turystyki wodnej. Budowa przystani wodnej w Nakle nad Notecią wpisuje się w program rewitalizacji Drogi Wodnej E-70, która prowadzi z Antwerpii przez Niemcy, Polskę, Obwód Kaliningradzki i Litwę aż po Kłajpedę. Dolina Noteci jest jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w Polsce, stanowi ciąg ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym i jest obszarem chronionego krajobrazu. Rzeka, jej starorzecza, jeziora, oczka wodne oraz kanały żeglugowe, umożliwiają rozwój transportu wodnego, uprawianie turystyki aktywnej oraz innych form rekreacji. Tradycje wodniackie w Nakle nad Notecią mają długą historię  i stanowią lokalną tożsamość. To tutaj działa unikatowa na skalę kraju Szkoła Technikum Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego.


   Umowa o dofinansowanie realizacji I etapu inwestycji, czyli budowy basenu portowego została podpisana 20 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja była realizowana w okresie od 01-03-2009 do 31-01-2012  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie, Oś priorytetowa VI: Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych.
          

    W ramach dofinansowania Powiat Nakielski uzyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości do 5 236 029,08 zł.  Całkowita  wartość zadania to 10 016 666,23 zł.

     Projekt wpisuje się w Strategię rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
w szczególności poprzez:

  • urozmaicenie oferty turystycznej – stworzenie nowoczesnej bazy dla turystyki wodnej,
  • stworzenie oferty turystycznej (infrastruktury dla turystyki wodnej) zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych,
  • stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki,
  • zwiększenie ruchu turystycznego, zwiększenie dochodów państwa i samorządów lokalnych z turystyki i wzrost znaczenia usług turystycznych, jako czynnika  stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy powiatu nakielskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

   Inwestycja umożliwiła strategiczny rozwój w znaczeniu gospodarczym, społecznym oraz wizerunkowym gminy i powiatu. W „turystyce wodnej” można zaobserwować ożywienie.  Wraz z wybudowaniem przystani wodnej zostały zaktywizowane działania zmierzające do uwypuklenia podstawowych produktów turystycznych zarówno naturalnych i historycznych. Należy tu wskazać niezwykłe pomniki przyrody jak siedliska ptactwa wodnego, łąki, łozowiska i szuwary, murawy kserotermiczne i pomniki przyrody. Działania w oparciu o przystań wodną mają na celu powstanie „kredensów” produktów turystycznych, które  odwołują się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej,  zabytkowych kościołów i klasztorów, ruin zamku, spływów Notecią,  leśnych kącików edukacyjnych, pola golfowego czy muzeum etnograficznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Nakielskiego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.