Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

O powiecie

 1. Władze powiatu
 2. Urzędy powiatowe
 3. Partnerzy powiatu
 4. Partnerzy zagraniczni
 5. Zasłużeni dla powiatu
 6. Strategia rozwoju
 7. Raport o stanie powiatu

Powiat nakielski utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej, położony jest w zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko – wiejskie tj. Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią oraz Szubin, a także jedna gmina wiejska - Sadki. Powiat nakielski, którego powierzchnia zajmuje dokładnie 1120,48 km², leży w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na szlaku Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej. Sięgając do dziedzictwa kulturowego, teren powiatu nakielskiego znajduje się w miejscu granicznym dwóch historycznych krain – Krajny i Pałuk.

Powiat nakielski pod względem klimatycznym położony jest w regionie środkowopolskim, obszarowo największym w Polsce. Charakteryzuje go brak skrajnych typów pogody. Wiele jest dni z pogodą bardzo ciepłą i pochmurną, a także przymrozkowych, bardzo chłodnych z opadami śniegu lub deszczu. W dolinie Noteci wolnymi od przymrozków miesiącami są często tylko lipiec i sierpień. Na terenie powiatu nakielskiego położonych jest 17 jezior, z czego 9 w obszarze gminy Mrocza i 8 w gminie Szubin. Największą powierzchnię zajmuje Jezioro Witosławskie

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • ochrony praw konsumenta;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • obronności;
 • promocji powiatu;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • działalności w zakresie telekomunikacji.

Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także wyodrębnione organizacyjnie powiatowe służby, inspekcie i straże, które tworzą tzw. powiatową administrację zespoloną. Starostwo Powiatowe na czele ze starostą, wspieranym przez wicestarostę, sekretarza i skarbnika jest organem administrującym powiat. Podlega mu 16 najważniejszych komórek organizacyjnych. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.