Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatu Nakielskiego

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Nakielskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże, strona internetowa zawiera część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
 • Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - braki są sukcesywnie uzupełniane.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, jednak cześć z nich otwiera się w nowym. Poprawki są sukcesywnie wprowadzane.
 • Treści nie wchodzące w zakres mających zastosowanie przepisów: dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Heftowicz
 • E-mail: agnieszka.heftowicz@powiat-nakielski.pl oraz magdalena.stepka@powiat-nakielski.pl
 • Telefon: 52 386 66 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Agnieszka Heftowicz - Koordynator ds. dostępności
 • Adres: Wydział Rozwoju w Starostwie powiatowym w Nakle nad Notecią
  ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
 • E-mail: agnieszka.heftowicz@powiat-nakielski.pl
 • Telefon: 52 386 66 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło n. Not.)

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od strony ul. Dąbrowskiego prowadzą schody. To wejście jest aktualnie niedostępne ze względu na zmiany funkcjonowania Starostwa Powiatowego spowodowane epidemią Covid-19. Wejście tylne od strony Placu Szkolnego jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam schodołaz na dzwonek dla m.in. wózków inwalidzkich. Osoby z różnych względów mające problem z wejściem do budynku Urzędu mogą skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego lub zadzwonić pod numer 52 386 66 22 (Biuro Obsługi Klienta).

W budynku nie ma windy. Z tego względu I, II oraz III piętro Starostwa jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem z poruszaniem się po schodach. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i parter budynku (Biuro Obsługi Klienta, Wydział Architektury i Budownictwa, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Biuro Rady Powiatu, Kasa). W celu załatwienia spraw w wydziałach znajdujących się na wyższych piętrach należy dzwonić pod numer 52 386 66 22 (Biuro Obsługi Klienta) lub bezpośrednio do docelowego wydziału (link do danych kontaktowych).

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W starostwie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.