Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Rekrutacja do III edycji projektu

Rekrutacja do III edycji projektu

 Logotypy Europejksiego Funduszu Społecznego, Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Flaga Polski

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akceptuję III – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego. Mogą wziąć w nim udział osoby, które są mieszkańcami powiatu nakielskiego. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Celem projektu jest aktywna integracja i aktywizacja społeczna 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego w okresie realizacji projektu poprzez takie formy jak: 

 • wsparcie psychospołeczne
 • zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem.
 • zajęcia „Zdrowie na talerzu”,
 • zajęcia rękodzielnicze
 • Zajęcia usprawniające ruchowo, 
 • wyjazdy animacyjne, 
 • piknik/wydarzenie kulturalno-rekreacyjne,


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

KRYTERIA DOSTĘPOWE (OBLIGATORYJNE):

 1. Nieuczestniczenie (nie uczestniczy, nie był/a uczestnikiem w innym projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk" (weryfikacja na podstawie oświadczenia); 
 2. Spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) – w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji. 
 3. Bycie osobą fizyczną zamieszkującą zgodnie z k.c. obszar powiatu nakielskiego mającą ukończony 18 rok życia (dokument: oświadczenie wraz z nr PESELEM).

WAŻNE! Oświadczenia składane przez kandydata na uczestnika projektu będą oświadczeniami z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

KRYTERIA PUNKTOWE

 1. Wiek: od 65 roku życia - w momencie zgłoszenia do projektu ukończone 65 lat (PESEL na karcie zgłoszeniowej) - 2 pkt. 
 2. Osoba korzystająca z pomocy społecznej - indywidualnie lub jako rodzina - (zaświadczenie z OPS) - 2 pkt.
 3. Osoba w wieku 65 lat i więcej zamieszkująca poza miastami obszaru LSR (oświadczenie/zaświadczenie) - 2 pkt.

W/w punkty będą sumowane, dzięki czemu możliwe będzie ustalenie listy osób spełniających w najwyższym stopniu kryteria punktowe. Po dokonaniu oceny zostaną utworzone listy rankingowe. Na listach rankingowych osoby zostaną uszeregowane według malejącej liczby punktów, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do projektu, a pozostałe osoby zostaną ujęte na liście rezerwowej, z której będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji innego uczestnika. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji będzie koordynator projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne biurze Grantobiorcy, tj. w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, Wydział Rozwoju, pokój 34 oraz na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe mogą być składane w formie papierowej (w biurze projektu – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, pok. 34) - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Decyduje data wpływu do biura Grantobiorcy, W związku z zaistniało sytuacją epidemiologiczną kraju dopuszczalne jest również składanie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną. W tym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości na skrzynkę odbiorczą. Adres skrzynki mailowej jest następujący: jolanta.gwizdala@powiat-nakielski.pl.  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną ich oryginały trzeba będzie dostarczyć w momencie podpisania umowy lub w momencie udzielenia pierwszego wsparcia w projekcie.

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 2 grudnia 2021 r.  karty zgłoszeniowej do udziału w projekcie oraz oświadczenia o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz spełnianiu kryteriów rekrutacji do projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 15 listopada 2021 do 30 czerwca 2022. Korzyści z udziału w projekcie to m.in. wzrost aktywności społecznej, nawiązanie nowych znajomości, poprawa stanu zdrowia.  

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu:


Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 52 386 66 45/29

Biuro czynne jest codziennie od 7:00 do 15:00

DO POBRANIA 

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Wzór oświadczenia 

Ulotka z inoformacjami o projekcie

Data dodania 19 listopada 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.