Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

25-lecie Powiatu Nakielskiego

25-lecie Powiatu Nakielskiego

Powiat Nakielski kończy dziś 25 lat! Dokładnie 23 listopada 2023 r. w Zamku Królewskim w Warszawi w uroczystym „Akcie przekazania odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym ówcześnie do administracji rządowej” Rzeczpospolita Polska nadała wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Nakielskiego obowiązki i uprawnienia lokalnej wspólnoty samorządowej.