Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Gmina Nakło nad Notecią na przełomie sierpnia i września 2020 przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Działanie jest przeprowadzone w ramach projektu Human Smart City, którego Powiat Nakielski jest partnerem.

Niniejsza inwentaryzacja jest jednym z wielu działań, mających docelowo przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Gminie Nakło nad Notecią. Pozwoli na ocenę gospodarki energetycznej na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach.

Zebranie tych informacji jest konieczne do aktualizacji dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią”.

Szczegóły dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej znajdą Państwo na stronie realizatora projektu - www.naklo.pl.