Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Zajęcia z ładu przestrzennego

Logotypy Unii Europejskiej, Regionalnego Progeamu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Europejskich Funduszy Społecznych

W ostatnich dniach od 20 do 22 września na Przystani Powiat Nakielski zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe z ładu przestrzennego w ramach projektu pn.: „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020,  .

W warsztatach wzięli udział uczniowie trzech szkół: Zespołu Szkół im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią - I technikum, Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie - technikum oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią II technikum. Całość zajęć prowadziła dr Anna Dubownik, adiunktka na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas zajęć omawiano takie kwestie jak m.in.

  • Zasada ładu przestrzennego a instrumenty planowania przestrzennego w Polsce.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przykłady z Nakła nad Notecią i Szubina.
  • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
  • Koncepcja smart city i miast kreatywnych w Europie i poza Europą – przykłady.

Angażującą częścią warsztatów okazało się planowanie przez uczniów własnego projektu wymarzonego osiedla oaz dyskusja na temat jego położenia, funkcjonalnościach i estetyce.

Całe warsztaty miały na celu wzmocnienie świadomości uczestników na temat planowania i przeprowadzania zmian w przestrzeni oraz wpływu społeczeństwa, środowiska i wykorzystania lokalnych zasobów do zmian w przestrzeni

Uczniowie trzymający swoje plakaty z projektami nowoczesnego osiedlaUczniowie trzymający swoje plakaty z projektami nowoczesnego osiedla